+36 1 257 7119 | +36 1 260 0799 | info@euromagnet.hu

Termékek

Ár

Kulcsszó

Címkék

JÁTSZMA határok nélkül sakk a bátkai Boholy János

JÁTSZMA határok nélkül

sakk a bátkai Boholy János számára nem csupán szórakoztató játék, hanem olyan szenvedély, mely gyermekkora óta kihívások elé állította.
sakk a bátkai Boholy János számára nem csupán szórakoztató játék, hanem olyan szenvedély, mely gyermekkora óta kihívások elé állította. Nyolcéves volt, amikor bátyja beavatta a szabályokba, tizenhárom esztendősen már azon törte a fejét, hogyan lehetne a sarokmezők és szélek miatt zárt tábláról kilépni, határok nélkül játszani. „Volt egy felsőbátkai fi ú, aki az iskoláskori partik során mindig megvert bennünket – emlékezik vissza. – Sok gyakorlás után egyszer sikerült döntetlent játszanom vele, de rájöttem, legyőzhettem volna, ha a fi gurámnak nem korlátolt a lépéslehetősége. Ekkor azonban még szentnek és sérthetetlennek tartottam a sakkot. Amikor pár évvel később hallottam, hogy sok változat létezik, kezdtem el a probléma megoldásán morfondírozni. Ráébredtem, hogy a kulcs a legegyszerűbb, természetes alakzatban rejlik. Ha a sakktábla mezőit gömbfelületre rajzoljuk át, a bábuk mozgása szabaddá, szélektől és sarkaktól függetlenné válik, megszűnik a fi gurák csökkentett hatásfoka. A klasszikus játékban például a sarokmezőn álló huszár (Ha1) mindössze két helyre, háromdimenziós felületen bármely mezőről mindig nyolcra helyezhető.”
 

Szokatlan lépésvariációk 


Boholy János lelkesen mesél, miközben az asztalra kerül a talapzata körül forgatható, acélfelületű glóbusz. „A hagyományos tábla hatvannégyes felosztású, itt azonban az oszlopok alsó és felső csúcsán két mező marad pluszban – mutatja. – Ezek viselkedését külön vizsgáltam, és a csúcsmezők különböző szerepe alapján több játékverziót dolgoztam ki. A legegyszerűbb szerint a fi gurák nem léphetnek rájuk, és nem is haladhatnak át rajtuk; ezáltal mozgásuk függőleges irányban még akadályba ütközik. Vízszintesen azonban korlátlan, nyolc körgyűrűt alkotó sor keletkezik, egy gyűrű nyolc mező. A második változat már lehetővé teszi a keresztülhaladást, de a megállást nem. Gyakorlatilag ezen a verzión az ismert játékmezőnek már nincs széle, sem sarka, mind a hatvannégy mező egyenlő értékű. Elméletem szigorúan a sakkjáték szabályaira épül, s mivel két egyforma színű mező nem kerülhet egymás mellé (például a1-e1), a közöttük lévő csúcsmező semleges jelleget kap. A végtelen mozgás valójában így valósulhat meg, mert az oszlop alsó és felső határa is eltűnik. Nyolc körgyűrűt alkotó oszlop (például a-e) keletkezik, egy gyűrű tizenhat mező. S ha szerephez jut az alsó-felső semleges csúcsmező, miért ne tehetnénk rá bábut? – fogalmazódott meg bennem a harmadik változat. Ebben mind a hatvanhat mezőn át is mehetnek és meg is állhatnak a fi gurák. A megoldás megosztott fi gyelmet, úgynevezett kombinált játékot követel a sakkozótól. Pontosabban: ajánlott mindig védett mezőre helyezni a bábukat. A játéktér közepe, a hagyományos centrum – amelynek birtoklása támadási előnyt jelent – sem csak négy–hat mezőre korlátozódik, hanem a központi pozíció a 4–5. körkörgyűrűsor bármely mezején kiépíthető. Mi több, legalább két centrumot is ajánlatos kiépíteni a gömb egyenlítői övezetébe, klasszikus példa: d4-e4 és h4-a4. A kreatívabbak ráadásként mind a három verzión az aszimmetrikus alapállás hét alaptípusát is kipróbálhatják, bár ez fokozottabb térbeli gondolkodást igényel. Ez eddig huszonegy változat. A sakkgömb szokatlan lépésvariációk tárháza – teszi hozzá –, hiszen míg a táblán például a bástyával, futóval és vezérrel az ellenfél fi gurája csupán egyetlen útvonalon érhető el, a sakkgömbön akár négy irányba is indulhat – természetesen ha a bábuk között utat találunk.” Tapasztalatainak összegzésével 2001-re készült el – eredetileg magyar nyelvű kézikönyvét azóta a két bővített kiadáson kívül szlovákul is megjelentette –, s a bemutatók, neves sakkmesterekkel való konzultációk kiváló alkalmat adtak a játékelmélet tökéletesítésére. Neve és gömbje a sakkjátékok angol enciklopédiájába is bekerült. „Ebben a sportban is vannak reformgondolkodók, hiszen több száz fajta kétdimenziós verzió létezik, a többség azonban ragaszkodik a megszokott sémákhoz, nem szereti, ha módosulnak a szabályok. Ez alól kivétel a sakkgömb, mivel háromdimenziós változata megmarad az eredeti szabályok mellett, miközben a figurák teljes energiáját fölszabadítja. Leginkább a gyerekek fogékonyak rá: őket nem befolyásolják a régi sablonok.”

Forrás : https://ujszo.com/vasarnap/jatszma-hatarok-nelkul