Az abszolút nulla fok, ami a termikus energia hiányának elméleti állapota (-273,15 Celsius fok, vagy 0 Kelvin), számos érdekes változást okozhat a mágnesek tulajdonságaiban. Néhány jelentős változás:

  1. Megnövekedett mágneses rendezettség: A hőmérséklet csökkenésével a mágneses momentumok rendezettsége növekszik, mivel a termikus fluktuációk, amelyek zavarhatják ezt a rendezettséget, jelentősen csökkennek. Ez azt jelenti, hogy sok mágneses anyagban a mágneses rendszer még koherensebbé és rendezettebbé válik.

  2. Szupervezetés: Bizonyos anyagokban az abszolút nulla közelében a szupervezetési állapot léphet fel, amelyben az anyag elektromos ellenállása teljesen megszűnik. Ez az állapot befolyásolhatja a mágneses tulajdonságokat is, például a Meissner-hatás révén, ahol a szupervezető anyagok kiszorítják magukból a mágneses mezőket.

  3. Mágneses fázisátalakulások: Bizonyos mágneses anyagok különböző mágneses fázisokba léphetnek át alacsony hőmérsékleteken. Ezek az átalakulások a mágneses anizotrópia és a cserehatások hőmérséklet-függő változásain alapulnak.

  4. Kvantum fluktuációk: Az abszolút nulla fok közelében a klasszikus fizikai jelenségek helyett egyre inkább érvényesülnek a kvantummechanikai törvényszerűségek. Ezek a kvantum fluktuációk befolyásolhatják a mágneses tulajdonságokat, különösen azokban az anyagokban, ahol a kvantum korrelációk fontos szerepet játszanak.

Ezek a változások összetettek és anyagonként eltérőek lehetnek. A pontos hatások megértése általában részletes kísérleti és elméleti vizsgálatokat igényel.